fbpx

  „От младежи за младежи“: Какво се случи на Европейската младежка конференция

  |

  Над 200 младежи, политици и експерти от всички страни от ЕС се включиха в Европейската младежка конференция, която се проведе между 26 и 30 септември. Домакин на събитието беше град Марибор, в Словения, която е ротационен председател на ЕС, но заради епидемичната обстановка, то се състоя изцяло онлайн. 

   

  На ключовото за европейската политика за младите събитие, което тази година беше фокусирано върху темата „Пространство и участие за всички“, България беше представена от трима младежки делегати – Дамяна Захариева, Мария Тонева и Никола Живков. 

   

  В рамките на форума участниците бяха разпределени в работни групи, които предлагаха решения и политики по конкретни аспекти на темата.  Сред предложенията, дошли от младежките делегати, са европейските институции да насърчават създаването на младежки пространства; да бъде изработена единна европейска рамка за обучението по гражданско образование в училище; да бъдат повишени инвестициите в посока развитие на дигиталните компетентности сред младите хора; да бъде популяризирана ролята на младежкия работник и др.

   

  Българските делегати фокусираха работата си върху няколко теми: „Осигуряване на младежки пространства“, „Осигуряване на цифровизирани младежки пространства“ и „Осигуряване на устойчиво финансиране, общо признаване и развитие на качествена младежка работа, която подкрепя участието на младите хора“.

   


  От българска страна участва и Камелия Йовкова като представител на Министерството на младежта и спорта.

   

  Според Мария Тонева, която е ученичка в 12-ти клас в Езиковата гимназия „Христо Ботев“ в град Кърджали и автор на sCOOL Media, Европейската младежка конференция е пример за това как младите хора могат да бъдат включени в процесите по вземане на решения. 

   

  „Посредством генерирането на политики младежките делегати получаваме уникалната възможност да се превърнем в проводници на мнението на нашите връстници, а ние самите да получим безценен оптит в този така сложен и интересен процес по създаване на младежки политики.“, сподели Мария в интервю за sCOOL Media.

   

  Тя отбелязва, че „предложенията са от младежи за младежи и всички те целят да подобрят средата, в която живеем“.

   

  Мария Тонева и останалите двама делегати представляваха мнението на малко над 1 милион души у нас на възраст между 15 и 29 години. То беше формирано на база анкети, в които всеки млад човек можеше да изрази мнението си по ключови за своето бъдеще теми.

  Допитването беше проведено във всички държави от Европейския съюз. Обобщените резултати спомогнаха за идентифициране на проблемни области, върху които трябва да се работи през следващите години. 

   

  Основният извод е, че младите хора не са добре представени в процесите по взимане на решения в ЕС, което се отразява на тяхната ангажираност в демократичните процеси.  Акцентира се и на нуждата от пространства, където младежите да получават подкрепа и да се развиват.

   

  Въпреки това Мария е оптимист за бъдещето на диалога между институциите и младите хора. По нейно мнение политиците са „в процес на осъзнаване за това колко е важно да дадат думата на младите и необходимостта от това да излязат от кабинетите си и да чуят какво мислят онези, които един ден ще дойдат на тяхното място.“

   

  „Европа я чакат много мотивирани млади хора, които са готови за промяна, знаят как тя да се случи и са готови да я осъществят“, обобщава Мария Тонева.

   

  Целта на Европейската младежка конференция е да овласти младите хора да създават политики за самите тях.  Техните идеи ще бъдат предмет на последващи дискусии на европейско равнище. След това част от тях ще бъдат приложени на практика на всички нива – местно, национално, регионално и европейско. 

   

  Такива конференции се провеждат на всеки шест месеца, като домакин е държавата, председателстваща Съвета на ЕС. Форумът в Словения е последният в рамките на 8-мия цикъл на „Диалога на ЕС по въпросите на младежта“, посветен на деветата младежката цел “Пространство и участие за всички“. 

   

  По време на следващия 9-и цикъл, част от председателството на Съвета на ЕС на Франция, Чехия и Швеция, на фокус ще бъде темата за устойчива екосъобразна Европа.

   

  Кристиян

  Най-новото

  София Прайд 2022: Горди да бъдем

  "Горди да бъдем": под този надслов се проведе за петнадесети път в столицата шествието в подкрепа на човешките права на...

  Кучетата лаят, а в Министерството на младежта и спорта всичко си върви постарому

  Първата половин година на новите управляващи в Министерството на младежта и спорта (ММС) се оказа като последните 12 години. Волята...

  Стъпка назад (еп. 18): Украйна от Евромайдана насам, летният туризъм и какво е да си „Мениджър за един ден“

  Добре дошли в „Стъпка назад“ – месечният подкаст на sCOOL Media.     Това е мястото, където говорим за младите и техните идеи....

  sCOOL Media бюлетин


  Още от рубриката